Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Public Health Passenger Locator Form website en zijn onlinedienst. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

De website en zijn onlinedienst voldoen volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 24/08/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 27/08/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website of zijn onlinedienst ? Neem dan contact op met communication@health.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met info@health.fgov.be.